1. Verhuur van caravans alleen na schriftelijke toestemming van de directie.
 2. Indien bomen of struiken zonder toestemming van de directie worden gekapt of verwijdert, worden op kosten van de overtreder nieuwe bomen cq. Struiken aangeplant.
 3. Een ieder dient zijn of haar eigen plaats netjes te onderhouden, gereedschap is aanwezig in de unit bij het chemisch-toilet. Indien iemand niet in staat is om de standplaats zelf te onderhouden dan kunnen wij dit doen tegen een vergoeding. Dit in overleg met de directie.
 4. De prijs van de jaarplaats is exclusief gas,elektra,elektrameter verhuur,overheids- en milieuheffingen.
 5. Caravans kunnen niet met de plaats verkocht worden. Voor vervanging van uw bestaande kampeermiddel dient u schriftelijke toestemming te hebben met de directie. Huur overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van een seizoen en worden zonder wederzijdse opzegging jaarlijks verlengd. Opzegtermijn 2 maanden voor het seizoen. Bij het plaatsen en verplaatsen van caravans zijn wij niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan de tuin en eventueel omliggende tuintjes.
 6. De prijsindexering wordt jaarlijks doorberekend.
 7. Het is op het hele terrein verboden om auto’s te wassen.
 8. Het is toegestaan om per plaats een auto te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats.Voor het parkeren van meerdere auto’s dient u extra te moeten betalen.
 9. Fietsen kunnen worden geplaatst onder de daarvoor bestemde overkapping.
 10. Bezoekers van onze gasten dienen zich eerst bij de directie te melden. Het bezoekerstarief bedraagt € 1,- per persoon per dag. Blijft men overnachten dan betaalt men €3,- per nacht. U bent verplicht uw logies aan te melden bij de directie, cq. hen mede te delen dat zij zich dienen te melden. Bezoekers die hun hond meenemen betalen ook €1,- voor de hond (dagtarief)
 11. Auto’s van uw bezoekers dienen geparkeerd te worden buiten de camping in de berm. Voor gehandicapten met een invalide kaart wordt een uitzondering gemaakt.
 12. Indien een recreant (van een seizoensplaats) zijn gehuurde plaats voor een bepaalde periode verlaat, hebben wij het recht om deze plaats in die periode te verhuren zonder restitutie van het kampgeld.
 13. Bij te late betaling van het kampgeld brengen wij u 1% rente per maand in rekening. Voor het uitschrijven van betalingsherinneringen wordt € 7.50 in rekening gebracht. Indien u dan nog niet heeft betaald zal er voor elke herinnering € 7.50 bijkomen.
 14. Het plaatsen van schuurtjes is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie. U bent verplicht zich te houden aan bepaalde afmetingen en uniforme typen. Het is niet toegestaan om aanbouwen aan schuurtjes te maken. Het plaatsen van schuttingen is niet toegestaan.
 15. Het aan- en verbouwen van uw caravan is zonder schriftelijke toestemming van de directie is niet toegestaan.
 16. Het plaatsen van schotels is toegestaan, echter binnen uw kamp plaats. Wordt de schotel erbuiten geplaatst dan zal deze verwijdert worden.
 17. Bij stroomstoringen verwachten wij van onze gasten dat zij eerst controleren of de storing aan hun eigen elektrische installatie ligt. Stroomstoringen worden tot 22:30 uur verholpen in het weekend en hoogseizoen.
 18. Telefonische boodschappen worden niet in uw caravan bezorgd. Uiteraard maken wij een uitzondering wanneer het bericht van ernstige aard is.
 19. Het gebruik van vuurkorven op het kamp wordt niet toegestaan.
 20. Caravans worden i.v.m. het terrein in de periode 1/5 – 1/9 niet van de plaatsen verwijderd cq. gedraaid.
 21. In afwijking van het bepaalde in artikel 7A:1511 van het Burgerlijk Wetboek eindigt de staanplaatsovereenkomst van rechtswege bij het overlijden van de huurder / recreant.
 22. Gasten met een seizoensplaats kunnen bij de directie de beginstand van hun elektra meter opvragen.
 23. Gasten zijn verplicht s’ avonds, bij donker, een zaklantaarn bij zich te hebben.
 24. Het stoken d.m.v. een houtkachel is niet toegestaan.
 25. Wasmachine en droger zijn te vinden in het washok bij het toiletgebouw
 26. Bij water- , elektra en gasstoringen zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.
 27. Bij vertrek of verkoop van uw caravan vindt geen restitutie plaats van het kampeergeld.
 28. Onze prijzen kunnen elk jaar worden herzien.
 29. Pallets/vlonders dient u aan het eind van het seizoen van uw plaats te halen, dus geen opslag op de kampeerplaatsen. Pallets/vlonders kunt u kwijt op de door onze aangewezen plaats.
 30. Het plaatsen van een partytent in combinatie met een voortent is niet toegestaan.
 31. Uitsluitend huishoudelijke afval dient in gesloten vuilniszakken in de daarvoor bestemde container te worden gedeponeerd. Het gemaaide gras dient ook in gesloten vuilniszakken te worden gestopt en deze te plaatsen op de aanhanger onder de overkapping.
 32. Honden worden slechts toegelaten indien aangelijnd. U bent verplicht uw hond buiten de camping uit te laten. De uitwerpselen dient u zelf gelijk op te ruimen. Honden mogen niet los op de camping.
 33. Het gebruik van lpg/gas in de caravan is verboden, gasflessen mogen niet in de grond worden ingegraven.
 34. De toiletten en douches worden dagelijks gereinigd, echter wordt u zelf ook geacht de boel schoon te houden. Het is verboden om warm water uit de douches mee te nemen.
 35. Brand zo snel mogelijk melden aan de directie, blusapparaat is aanwezig bij de afwasplaats en in de kantine. Bij acute noodgevallen 112 alarmeren.
 36. Absolute rust tussen 22.30 uur en 07.00 uur dit i.v.m. eventuele kinderen en oudere mensen.
 37. Vissen kunt u doen op de aangebrachte steiger aan het van Harinxmakanaal. Wilt u ergens anders vissen houdt u dan rekening met de oever begroeiing. En met de verboden van de gemeente. Stoelen na gebruik gaarne weer opruimen en de steiger netjes achterlaten. Er zijn geen vaste plekken op de steiger deze is voor een ieder.